จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สมาคมการค้า ขึ้นทะเบียนขายตรง ขอ อ.ย.อาหารเสริม,เครื่องสำอาง ขอใบอนุญาต รง. โทรสอบถาม 092 420 5888, 084 660 9679 Line id: aecregist, Line id: acsesol

จดทะเบียนบริษัท มูลนิธิ สมาคม ทำบัญชียื่นแบบภาษี ปิดงบ จดเลิกบริษัท

AC SERVICE SOLUTION » หน้าที่เราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องให้ท่าน

บริการงานจัดทำบัญชีบริการขออนุญาติสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

บริการจัดทำบัญชี Accounting Review Services บริษัทให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร โดยทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสบการณ์

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนได้รวมบริการดังต่อไปนี้

  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
  • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับและรายงานผลการดำเนินงานได้
  • จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
  • เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการขัอมูลเพิ่มเติม

  • จดโดเมนพร้อมระบบอีเมล์กูเกิ้ลแอปส์เริ่มต้นที่ 1,800 บาท/ปี
  • ออกแบบจัดวางระบบเว็บไซต์ responsive พร้อมโฮสติ้งคุณภาพ
  • บริการโฆษณาผ่านระบบค้นหากูเกิ้ล (Google Adwords)

เรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้น 092 420 5888, 025326105
หรือเมล์สอบถาม acsesol@gmail.com

เรื่องน่ารู้ SME